2019. június 19., szerda

A császár evolúciója

Amikor 1999-ben a Baljós árnyak megjelent, utána néhányan (sőt, elég sokan) úgy hitték, hogy Palpatine és Sidious esetleg két külön személy.
Számomra valahogy nyilvánvaló volt, hogy Darth Sidious a későbbi császár Sith neve, a császárról pedig már a Csillagok háborúja regény olvasása óta tudtam, hogy a polgári neve Palpatine (akkor még a Sheev keresztnevet nem találták ki). Szóval egy pillanatra sem kételkedtem benne, hogy Sidious és Palpatine egy és ugyanaz az illető.


Mindenesetre annak idején volt néhány igenjó teória arra vonatkozóan, hogy mégis két külön karakterről van szó. Ezen spekulációkat pompásan alátámasztja, hogy egyrészt a magyar szinkronban két különböző színész adta a hangjukat, másrészt egy akkoriban megjelent, a szereplőket mindenféle szempontból bemutató adattáblázatban külön karakterként listázták őket, s a testmagasságukhoz eltérő adatokat adtak meg.

Pl. létezett olyan elmélet, miszerint Sidious gonosz lelke mindig újabb és újabb gazdatestbe vándorol (mint a Letaszítva című filmben Azazel esetében), és hogy most Palpatine még valóban egy jóságos ember, akibe majd valamelyik későbbi epizódban költözik bele a sötét szellem.

Ez a teória ráadásul nem is áll távol a Csillagok háborúja világától, hiszen korábban már A Birodalom vége című képregényben láthattunk hasonlót. Palpatine megpróbálta átköltöztetni a szellemét Han és Leia legkisebb gyermekének, a csecsemő Anakin Solónak a testébe, de az utolsó pillanatban egy kiborg Jedi, a kimondhatatlan nevű Empatojayos Brand megakadályozta ebben.

Palpatine-ról és a gonosz Sidiousról persze végül kiderült, hogy mindvégig egy és ugyanaz a személy volt, aki körmönfont tervét végrehajtva egycsapásra végzett a Sith-ek ősi ellenségeivel, a Jedikkel, s ugyanakkor politikai teljhatalomra is szert tett. Palpatine mesterterve pompásan működött.

A hat filmből a következők derültek ki:
 - a diktatórikus Birodalom előtt virágzott a demokratikus Köztársaság
 - Palpatine egy Sith-nagyúr
 - Sith-ekből egyszerre csak kettő létezik (egy mester és egy tanítvány)
 - a Sith-ek ismerik és használják az Erőt, különösképpen annak sötét oldalát
 - Palpatine a Klónok háborúja segítségével szilárdította meg politikai hatalmát, a háború végén söpörte el a Jediket, s ugyanekkor kiáltotta ki a Birodalmat
 - Palpatine császár egy gonosz teljhatalmú zsarnok

Érdemes azonban megvizsgálni, hogy vajon Lucas fejében is mindig így szerepelt-e a császár alakja.

George korai jegyzetei 1973-ra datálhatók. Ezeken mindenféle szereplő neveket listázott. Olvasható rajtuk egy bizonyos XII. Ford Xerxész császár is. Talán ez a legelső írásos emlék a Csillagok háborúja uralkodójával kapcsolatosan. Az is kiderül a jegyzetekből, hogy ő Decarte császára.

Ehhez képest jóval többet ír róla az 1974 májusi nyers forgatókönyv-vázlat:

On a huge, austere platform stands the dark COS DASHIT, Lord of Alderaan, Consul to the Supreme Tribunal, and ruler of the Galactic Empire. He is a thin, grey looking man, with an evil mustache which hangs limply over his insipid lip.

Szóval a császár egy sovány, szürke figura, akinek gonosz bajusza ernyedten lóg rá ízetlen ajkára. :) Alderaan uraként egyúttal a Legfelsőbb Törvényszék konzulja is, és persze a Galaktikus Birodalom uralkodója.
A császár neve ebben a piszkozatban különösen vicces: Cos Dashit. Ez a beszédes név magyarul valahogy úgy hangozhatna, hogy Szark Everő. :D

A piszkozat nem tesz említést Klónok háborújáról (bár a klónozás szóba kerül), helyette viszont a Nagy Jedi Lázadás mint múltbéli esemény olvasható. Ennek a bizonyos lázadásnak volt a vezére Luke Skywalker tábornok, a császár egykori legfőbb testőre. A Jedik ekkor még nem szuperképességű szerzetesek voltak, hanem a császár elit testőrei. Semmiféle természetfeletti hatalmuk nem volt, csupán félelmetes harcosok voltak. S ami plusz érdekesség: százezer éve már, hogy ez volt a fennálló rendszer. Tehát szó sincs megdöntött Köztársaságról; a Birodalom már ősidők óta Birodalom volt, melynek egymást követő császárai nem feltétlenül voltak rosszak. Csak épp a mostani az.

Cos Dashit egyáltalán nem Sith. A Sith-ek már ebben a történetben is a Jedik riválisai, de ők is csupán harcosok. Egy militarista szekta, aminek nem csupán kettő, hanem rengeteg tagja van. De nincs tárgyak dobálása, nincs villámszórás, nincs fojtogatás, nincs elmetrükk.
A Sith-ek vezetője nem a császár, hanem egy másik szereplő: Valorum herceg, aki ráadásul nem is igazán gonosz. A történet vége felé rájön, hogy a Birodalom velejéig romlott, s inkább átáll a jók oldalára (ehhez hasonló mozzanat A Jedi visszatérben valósult meg Darth Vader pálfordulásaként).

Ez volt tehát a helyzet 1974 májusában. Nézzük, mi változott pár hónappal később!
1974 júliusában készült el a nyers vázlat alapján az első forgatókönyv-vázlat. A nevek kicserélésén kívül semmi különbség nincs az eddigiekhez képest. A helyszínek és szereplők többsége új nevet kapott, így lett Cos Dashitből Son Hhat.
De a nagy átnevezési mánia még a Birodalmat is érintette: Galaktikus Birodalom helyett ezúttal Galaktikus Királyság olvasható:

On a huge austere platform stands the dark SON HHAT, Lord of Granicus, Consul to the Supreme Tribunal, and ruler of the Galactic Kingdom. He is a thin gray looking man with an evil mustache hanging limply over his insidious lip.

Felhívom a figyelmet, hogy az uralkodó ajka ezúttal nem ízetlen, hanem alattomos (insipid helyett insidious a jelző, tán innen származik a későbbi Sidious név). A bajusza viszont továbbra is gonosz.
Annyi minden át lett nevezve, hogy még a Jedik és a Sith-ek is eltűntek a szövegből. A Jedik helyett ugyanis a Dai Noga harcosok szerepelnek, míg a Sith-lovagok szektájának új neve Lettow-légió lett.

(Minthogy Lucas nagy rajongója volt Kuroszava Akira filmjeinek, az egyik szereplőt róla nevezte el. Akira Valor ebben a történetben nem más, mint a főszereplő Justin Valor apja, a neves Dai Noga mester.)

A következő állomás a második forgatókönyv-vázlat 1975 januárjából.
Most már végre eljutottunk oda, hogy a Birodalom előtt a Köztársaság létezett. Könyörtelen kereskedő bárók döntötték meg a régi rendszert, s az új ellen kitört a felkelés. Fontos tudni, hogy ebben a történetben a császár már csak említés szinten szerepel, így nem is tudunk meg róla semmit.
Klónok háborúja továbbra sincs. Múltbéli nagy eseményként egy bizonyos "06" Szent Lázadását említi a szöveg.

Until the tragic Holy Rebellion of "06", the respected JEDI BENDU OF ASHLA were the most powerful warriors in the Universe.

Nem tudom, hogyan kell ezt érteni. Mi lehet az a 06? Egy csoportosulás neve? A Hatosok Szent Lázadása? Vagy netán egy évszám? A 06-os Szent Lázadás (mint az '56-os forradalom)?
Akárhogy is, ez az az esemény, ami miatt kipusztultak a Jedik, akárcsak a korábbi változatban a Nagy Jedi Lázadás esetében, s bár konkrétan nem írja az összefüggést, azért sejteni lehet, hogy ennek a bizonyos eseménynek köze van a Birodalom megszületéséhez.
Mindenesetre a Jedik immár nem a császár testőrei, hanem a béke és az igazság védelmezői (voltak, míg a Sith-ek ki nem irtották őket). A Sith-ek pedig most sem ketten vannak, hanem igen sokan: zsoldosok, kalózok, stb. Fontos előrelépés, hogy immár mind a Jedik, mind a Sith-ek használják az Erőt.

Ebben a forgatókönyvben a fentebb írt hat pontból megvalósul kettő:
 - a diktatórikus Birodalom előtt virágzott a demokratikus Köztársaság
 - a Sith-ek ismerik és használják az Erőt, különösképpen annak sötét oldalát

Már csak négy maradt, amit még ki kell pipálni. :)

1975 augusztusában készült el a harmadik forgatókönyv-vázlat. Nagyon sok változás olvasható benne az előző verzióhoz képest, de a császárral kapcsolatban nincs semmi haladás.
A Sith-ek továbbra is sokan vannak, a császár ügynökeiként kiirtották a Jediket. Úgy tűnik tehát, hogy ezúttal a Sith-ek és az uralkodó közötti kapcsolat szorosabb az eddigiekhez képest, ám ettől még a császár továbbra sem Sith. És ennél többet nem is tudunk meg róla.
Új téma viszont a Klónok háborúja. Luke említi Bennek, hogy ismeri a klónháborús naplóját.

But you are... I know your 'Diary of the Clone Wars' by heart. My father...

Ám sajnos ennél több szó nem is esik róla. Ebben a történetben tehát a Klónok háborújáról semmi sem derül ki, az pedig végképp nem, hogy a császár ennek révén szilárdította meg politikai hatalmát, söpörte el a Jediket, és kiáltotta ki a Birodalmat.

Az ezt követő forgatókönyv-változatokra most nem térek ki, mert semmi változás nincs bennük császár-ügyben.

Szót kell ejtenem azonban a Csillagok háborúja regényváltozatáról. Az 1976. november 12-én megjelent könyvet – mint tudjuk – George Lucas nevében írta Alan Dean Foster.


Arról nincs információm, hogy egészen pontosan mi az, amit Alan talált ki, és mi származik George-tól, de tekintve, hogy előzőleg meglehetősen sokat egyeztettek, s George a regényt jóváhagyta (mit jóváhagyta, a saját nevét íratta rá), talán kijelenthető, hogy minden, ami a regényben olvasható, Lucas elképzeléseit reprezentálja.
Tehát az alábbi sorok is:

A kormány néhány örökké nyughatatlan és hatalomra éhes tagjának, valamint a tekintélyes kereskedelmi szervezeteknek a támogatásával a nagyravágyó Palpatine szenátor ragadta magához a hatalmat: sikerült magát megválasztatnia a Köztársaság elnökének. Megígérte, hogy újra egyesíti a széthúzó népet, s visszaállítja a Köztársaság régi dicsőségét.
Amint azután biztosan ült az elnöki székben, kikiáltatta magát császárnak, s nem érdekelték többé a nép bajai. Nem sok idő kellett hozzá, s éppen az általa magas pozícióba ültetett tanácsadók és talpnyalók nőttek a fejére, és az igazságtalanságok ellen háborgó nép hangja nem jutott el a fülébe.
Miután csalással és árulással sikerült kipusztítaniuk a Jedi-lovagokat, akik ebben a galaktikában az igazság védelmezői voltak, a császári kormányzók és hivatalnokok hozzáfoghattak, hogy megszervezzék rémuralmukat a galaktika csüggedt világai fölött. Számtalan kis zsarnok használta fel a császári katonaságot és az egyre jobban elszigetelődő császár nevét arra, hogy saját személyes ambíciói előtt egyengesse az utat.

Na végre, megvan a Palpatine név! :) Cos Dashit és Son Hhat után kicsit normálisabb nevet kapott a császár. De ő még mindig nem Sith nagyúr, csupán egy törtető politikus. És még csak azt sem mondanám, hogy a császár egy gonosz teljhatalmú zsarnok. A fenti szöveg alapján úgy tűnik, hogy nem Palpatine az utált egyén, hanem a hátán felkapaszkodott tanácsadók, talpnyalók, császári katonaságot felhasználó zsarnokok.
Vagyis a felkelés nem a császár ellen zajlik, hanem a rendszer ellen.
Persze Palpatine sem egy szent, a fenti szöveg alapján ez kétségtelen, ám korántsem ő a fő gonosz a történetben. Ő inkább csak egy politikai báb; nem nála van az igazi hatalom. Ugyanezt támasztja alá az is, amit Biggs mond Luke-nak:

Lehet, hogy a Császárság valaha nagy volt és virágzó, de a mostani vezetők...  Keményen megrázta a fejét. – A velejéig rothadt az egész, Luke, a velejéig.

A mostani vezetőkre panaszkodik, nem a császárra. De ami még ennél is érdekesebb a regényben, azt Ben mondja:

Vader arra használta föl a tanításaimat – kezdett el ismét föl-alá járkálni – és a benne szunnyadó erőt, hogy gonoszságot tegyen, hogy támogassa a későbbi galád császárokat.

Hoppá! Császárok. Vagyis: Palpatine volt az első, aki császárnak kiáltotta ki magát; ő volt, aki a Köztársaságból Birodalmat csinált, de utána még következtek további császárok is. Tehát a mostani lázadás nem is Palpatine birodalma ellen zajlik, hanem egy meg nem nevezett újabb császár birodalma ellen! Palpatine ki tudja hányadik utódja ellen!
Kimondottan érdekesnek találom, hogy 1976-ban még ez volt az elképzelés.

S mi a helyzet a Klónok háborújával?

Apám, Bail Organa, az Alderaan alkirálya és Tanácsának első elnöke kért meg rá, hogy megzavarjalak magányodban.
Kenobi lassan magába szívta ezt a rendkívüli bemutatkozást, miközben Luke-nak úgy kiguvadt a szeme, hogy majd kiesett az üregéből.
 – Sok évvel ezelőtt, tábornok – folytatta a hang –, te a Régi Köztársaságot szolgáltad a Clone elleni háborúkban. Most apám arra kér, hogy ismét segíts bennünket a kétségbeesés óráiban.

Hát ennyi. Egy háború, ami nagyon régen volt, még a Birodalom születése előtt, a Köztársaság idejében. A jelenet további részéből még annyi derül ki, hogy a Jedik is részt vettek benne, ráadásul katonai rangot is kaptak (Ben pl. tábornok volt). De továbbra sincs meg az összefüggés a Klónok háborúja, a Jedik kiirtása, Palpatine hatalomra jutása és a Birodalom megszületése között.

No és a Sith-ek? Csak ketten vannak?

Rettenet kísérte a Fekete Lovagok útját. Ebből a lovagból is olyan töményen áradt a gonoszság, hogy még a viharedzett császári katonák is hátráltak előle, idegesen susmorogva egymás közt.

Nem, ez a szöveg még mindig több Sith nagyúr létezését sugallja.

Aztán persze eljött 1977 májusa, s megjelent a film. Az eddigiekhez képest semmi plusz infót nem kapunk a császárra vonatkozóan. Sőt, maga az a szó, hogy Sith, vagy hogy Palpatine, még csak el sem hangzik a filmben (ahogy a későbbi két folytatásában sem).

A film óriási sikere után a folytatás sem sokáig várathatott magára. Már 1977-ben Lucas heteken át tartó megbeszélés-sorozatot tartott Leigh Brackett forgatókönyvíróval a Csillagok háborúja következő részéről. 1978 februárjában el is készült az első forgatókönyv-változat. Nem Lucas írta, de az ő ötletei olvashatók benne (Brackett Star Wars-idegen párbeszédeivel).
A továbbra is névtelen császárról nem sok derül ki belőle (csak az, hogy arany színű ruhát visel, akárcsak a későbbi Snoke fővezér). Úgy tűnik azonban, hogy a császár ettől a pillanattól kezdve már nem csupán egy törtető politikus, sem egy báb a hivatalnokok kezében, hanem immár ő az, aki mozgatja a szálakat; mi több, ismeri és használja az Erőt. Legalábbis mással nemigen magyarázható az, hogy Vader is retteg tőle, továbbá egy normál halandó politikus valószínűleg nem érezné a Luke-keltette zavart az Erőben.


Most jutottunk el tehát oda, hogy a császár egy gonosz teljhatalmú zsarnok, aki egyúttal Sith-nagyúr (bár ez így éppenséggel továbbra sincs kimondva, de hát használja is az Erőt, meg gonosz is, szóval...).

Már csak két dolog hiányzik az esszém elején írt hatpontos listából, éspedig:
 - Sith-ekből egyszerre csak kettő létezik (egy mester és egy tanítvány)
 - Palpatine a Klónok háborúja segítségével szilárdította meg politikai hatalmát, a háború végén söpörte el a Jediket, s ugyanekkor kiáltotta ki a Birodalmat

Ebben a forgatókönyvben szó sincs arról, hogy a Sith-ek hányan vannak. A Klónok háborúja viszont említésre kerül. Sokat nem tudni meg róla ezúttal sem, de végre nem csupán annyiról van szó, hogy ez egy nagy háború, ami réges-régen történt. Végre kiderül, hogy kik azok a klónok.

Lando az egyikük. :)

Lando dédnagyapja sok fiúgyermeket akart, és ezt úgy érte el, hogy klónoztatta magát. Ugyanezt tette a dédpapi nővére is. Így biztosították, hogy a vérvonaluk tiszta maradjon (azért én itt elég nagy arányú vérfertőzést látok a sztoriban, hacsak nem az történt, hogy a klónok is klónozták magukat).
A klónok egész városokat töltöttek be, s mivel pl. Lando is mindenhol a saját arcát látta szembejönni, ezért egy igazán erős egységet érzett klónként a klón-testvéreivel. Úgy érezte, tartozik valahová.
Ám a Klónok háborúja óta nagyon kevesen maradtak, s igyekeznek kerülni a feltűnést. Lando immár magányosnak érzi magát.

Eszerint a sztori szerint a Klónok háborúja talán nem is a klónok háborúja volt. Mármint nem a klónok háborúztak. A klónok itt inkább az elszenvedői vagy áldozatai lehettek az eseményeknek, egy másik jelenetben legalábbis Lando családját mint a háború menekültjeit említi Han. Talán épp az ő kiirtásukra irányult a dolog? Mindenesetre nem úgy fest, hogy a császár a Klónok háborúja segítségével szilárdította meg politikai hatalmát, s valószínűleg a Jediket sem ennek révén irtotta ki. Úgy tűnik, hogy ez a bizonyos háború teljesen független a császártól.

A Bantha Tracks 1979 nyári kiadása viszont újabb infót csepegtet a Klónok háborújáról:


Azt írja, hogy a Klónok háborújában a Jedik ellenségei a birodalmi sokkosztagosok voltak, akik a galaktika távoli részéről érkeztek. Mára nem sok maradt belőlük (mert a Jedik elsöpörték őket), mindenesetre Boba Fett a sokkosztagosok egyenruhájának darabjait is viseli. Ennél viszont sokkal érdekesebb, hogy eszerint az írás szerint a Jedik ellenségei abban a bizonyos háborúban a birodalmiak voltak! Tehát a Klónok háborúja határozottan nem a Köztársaság idején zajlott, hanem már a Birodalom megalakulása után.
Vagyis kijelenthető, hogy az 1979-es álláspont szerint Palpatine nem a Klónok háborúja végén kiáltotta ki a Birodalmat, hanem a Birodalom már létezett, amikor a háború kitört. Ez viszont ellentmond a Csillagok háborúja regénynek, amiből egyértelműen az derül ki, hogy a Klónok háborúja még a Köztársaság idején zajlott...

Kérdés persze, hogy a Bantha Tracks írása mennyire fedte Lucas elképzelését a dologról.

1980 áprilisában jelent meg A Birodalom visszavág regény-változata. Ez sem mond semmi újat a császárról; a Klónok háborúja és Boba Fett ruházatának összefüggése viszont itt is olvasható:

Fett, maga is emberi fajzat, különösen könyörtelen módszereiről volt hírhedt. Páncélozott űrruhát viselt, állig felfegyverkezve, amilyenhez hasonlót még a clone-i háborúkban hordott a harcosok egy csoportja, akik a Jedi-lovagok kezétől szenderültek jobblétre.

Donald F. Glut regényének fenti mondata harmonizál a Bantha Tracks cikkével: a Jedik ellenségei a Klónok háborújában olyasmi ruhát viseltek, mint Boba Fett.

Szóval az biztos, hogy a Jedik valakik ellen harcoltak, de hogy azok a valakik (adott esetben a sokkosztagosok) klónok voltak-e, azt nem tudni. Ha nem klónok voltak, akkor kik voltak a klónok, és hogyan kerültek a képbe? Miért neveztek el róluk egy háborút?

Ezekre a kérdésekre sok-sok évig kellett várnunk a választ. :)

1981-ben a The World of Star Wars című kiadvány egész érdekes dolgot közölt a birodalmi rohamosztagosokról. Nem más derül ki róluk, mint hogy ők bizony klónok.

The creation of an Imperial Stormtrooper. A cloned man is one of a group of genetically identical humans, an assembly-line product. He is a thinking man, but he serves a specific purpose and no other. A clone has no mother; only his trainers, and he accepts his fate because he believes it is inevitable. A clone is, physically and emotionally, a normal man. He simply has no human rights and no name. He is the property of the Emperor.

Nem tudni, hogy mindez mennyire tükrözi George akkori elképzelését, de mégis figyelemre méltó, hogy már 1981-ben azt olvashattuk, hogy a rohamosztagosok klónok. Sorozatgyártott termékek, akiknek nincsenek jogaik, nincs nevük. A klónok a császár tulajdonai.

Ezzel némileg ellentmond, hogy az Új reményben az egyik rohamosztagos beveri a fejét ott, ahol a többiek lehajolás nélkül elférnek. De persze ettől még lehetnek klónok, csak talán különböző volt a donorjuk (senki sem állította, hogy az összes klón ugyanattól az egy embertől származik).


Egyébként – csupán emlékeztetőül – még mindig ott tartunk ám, hogy a császárnak nincs neve. Palpatine és a jelenlegi gyűlölt császár két külön illető, ahogy azt az 1976-os regényben olvashatjuk. Azóta nem érkezett olyan újdonság, ami ezt felülírta volna.

Egészen A Jedi visszatér 1981 szeptemberi második forgatókönyv-változatáig (Kasdan és Lucas közös alkotása). Palpatine neve csak egyetlen egyszer olvasható benne, de ezúttal már a jelenlegi császárról van szó. Az alábbi jelenetben a Skywalker-fiúk ragadozóként közelednek a magára maradt Palpatine felé, aki fénykard híján villámokkal védekezik ellenük:

Like predators, Vader and Luke slowly progress towards the Emperor. The Emperor tries to avoid them, but his feeble body was no match for the power of the Jedi'. Palpatine desperately wished for a lightsaber, but tried to use his Force-lightning on the boys that he had each once called his young apprentices.

Mindezek után hosszú ideig semmi újdonság nem érkezett Palpatine-nal kapcsolatban Lucastól. A következő állomásunk 1998 ősze, ekkor jelent meg a Star Wars: Behind the Magic, aminek böngészésével annak idején borzasztó sok időt töltöttem el. Természetesen az itt olvasható információk nem egyenesen George-tól érkeztek, de azért van itt valami érdekes:


Azt hiszem, tán ez lehetett az első alkalom, amikor nekünk rajongóknak a tudtunkra adták: egyszerre legfeljebb csak két Sith lovag létezik. Magyarázatot azonban nem adtak erre.

A magyarázat aztán magától George Lucastól érkezett, egy 1999 áprilisi interjúban:

the Sith lords [...] were greedy and self-centered and they all wanted to take over, so they killed each other. Eventually, there was only one left, and that one took on an apprentice. And for thousands of years, the master would teach the apprentice, the master would die, the apprentice would then teach another apprentice, become the master, and so on. But there could never be any more than two of them, because if there were, they would try to get rid of the leader, which is exactly what Vader was trying to do, and that's exactly what the Emperor was trying to do.

Tehát kiderült: a Sith-ekből azért mindig kettő van (egy mester és egy tanítvány), mert ha többen lennének, a hataloméhség miatt megpróbálnák eltenni egymást láb alól.
A fenti idézet egy 1999. április 18-i cikkből származik. Három nappal később, április 21-én sokkal többen is olvashatták a Sith-ekre vonatkozó kettes szabályt, mert ekkor jelent meg a Baljós árnyak regény-változata, Terry Brooks tollából (írógépéből?).

Egyszerre azonban mindig csak két Sith létezhetett: mester és tanítvány. A rend újraélesztője elhatározta, hogy nem esik a régi kultusz hibájába, nem hagy teret a belső hatalmi harcoknak. Az ellenség kívül van, nem belül. A Jedik elleni háborúra kell tartalékolniuk erejüket.
A rendet újjáélesztő Sith a Darth Bane nevet vette fel.


Az írásom elején olvasható hat pontból már csak egyetlen egy hiányzik: Palpatine a Klónok háborúja segítségével szilárdította meg politikai hatalmát, a háború végén söpörte el a Jediket, s ugyanekkor kiáltotta ki a Birodalmat.
Palpatine és a klónok közötti összefüggésre egész idáig semmiféle utalás nem történt.

2000 júniusában készült el a II. epizód második forgatókönyv-változata, Jonathan Hales segedelmével. A címe nem A klónok támadása, hanem Jar Jar nagyszerű kalandja. A címadás pompás fricska volt Lucas részéről a Jar Jar gyűlölők irányába, mindenesetre ebből az írásból kiderül, hogy a kaminóiak által emlegetett titokzatos Sifo-Dyas mester (itt még egy betű eltéréssel Sido-Dyas volt) valójában sosem létezett. Az hagyján, hogy Obi-Wan nem ismeri, de még Windu mester sem hallott róla:

OBI-WAN (V.O.)
…I’ve never heard of a Jedi called Sido-Dyas, have you, Master?

MACE WINDU
No. Whoever placed that order was not a Jedi, I can assure you.


Mace a jelenet végén egyenesen imposztornak nevezi Sido-Dyast:

MACE WINDU 
Who do you think this imposter, Sido-Dyas could be?

Mielőtt Sifo-Dyas egy valóban létező, de már tíz éve meggyilkolt Jedi mester lett volna, Lucas gondolataiban tehát eredetileg ál-Jediként szerepelt.
S minthogy ekkor még Sido-Dyas volt a neve, minden bizonnyal ez lehetett George fejében Sidious álneve.

Sido-Dyas – Sidious.... Nem kell agysebésznek lenni, hogy rájöjjünk az egyezésre, s tán épp emiatt határozott Lucas a név Sifóra változtatásáról, valamint a karakter valódi Jedivé avanzsálásáról. Így legalább marad némi rejtély a rajongók előtt.

Márpedig ha itt eredetileg személyesen Sidious volt a klónsereg megrendelője, akkor végül is elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor megvan az összefüggés a császár hatalomra jutása, a Klónok háborúja és a Jedik kiirtása között. Palpatine, alias Sidious, alias Sido-Dyas azért rendel klónsereget, hogy háborút indítson, az így kialakult válsághelyzetben megszilárdítsa politikai pozícióját, az engedelmes klónokkal legyőzze a Jediket, és végül kikiálthassa a Birodalmat.

1974. és 2000. között  26 év telt el; ennyi idő kellett hozzá, hogy a teljes Palpatine-sztori megszülessen George Lucas fejében. :)


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése